Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

2747 9fb9
Reposted fromgodtiertavros godtiertavros viakatastrofo katastrofo
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viamarkovitsh markovitsh

May 22 2017

Play fullscreen
Reposted bykompleksdziuryjanealicejoneslikearollingstoneGunToRun
it's all about your priorities.
so make sure...

blah blah blah
(guess ending this sentence its not the big one)
(so what it is?)

May 20 2017

Play fullscreen
Reposted byczekoladowysenHoHo
5187 f453
Reposted frompannakojot pannakojot viaLuukka Luukka

May 17 2017

5422 6ce8 500
Reposted bypurplecornflowers purplecornflowers
6618 aedc
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viastonerr stonerr
Mardou bezwiednie rozchyla rozpalone usta usiłując dociec ukrytych subtelnych znaczeń cieni wagonów tramwaju, chińskiej dzielnicy, stoisk z kwiatami, błękitu [...]
— J. K.
Jaki ciepły jest ten świat, wystarczy tylko zdobyć kilka małych symbolicznych monet - a wpuszczą cię do środka, dadzą ci tyle ciepła i tyle jedzenia ile tylko zechcesz - nie musisz zdzierać sobie skóry i żuć kości w ciemnych zaułkach - te miejsca zostały stworzone na schronienie dla chudzielców, którzy przychodzą tam krzyczeć o pocieszenie
— po wielu miesiącach powrót do Kerouaca
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafelicka felicka
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadivi divi
Prędko pragnąłem się zanurzyć, gryźć, zgasić światło, ukryć twarz we wstydzie, kochać się z nią jak najwspanialej bo niemal od roku nie zaznałem miłości i potrzeba prawie przygniatała mnie do ziemi
— nie kto inny jak Kerouac
Reposted bytake-me-to-Scotlandlottibluebellpurplecornflowers

May 15 2017

7689 9c90 500
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
7651 39e9 500
7655 c386 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl