Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

8918 6529 500
Reposted bycolorfulvillainlenifcahashTheEvexelexxieniedoskonaloscantibiacolorfulvillainniedonaprawieniafouantamarieljustonebullet

September 12 2019

Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz zawsze jest nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie rusza się ani jeden liść. Tam gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: odszedł, widać jesień się zbliża.
— Tove Jansson
Reposted byadmiracja admiracja

September 10 2019

September 07 2019

9762 06bd 500
Reposted frombrumous brumous viamefir mefir
6545 65be
Reposted fromstumph stumph viaLuukka Luukka
3140 8cd4 500
1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria viawhiskywithsprite whiskywithsprite
6351 7163
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhiskywithsprite whiskywithsprite

September 05 2019

2473 a7fb 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viakatastrofo katastrofo

September 03 2019

2132 89e6

September 01 2019

7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

5189 6ce0 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami...
— Autor poszukiwany

August 30 2019

7460 34b8 500
Reposted fromcontigo contigo viamarkovitsh markovitsh

August 26 2019

2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee viafelicka felicka

August 25 2019

6925 aca8 500
Reposted bylenifcaguerrieracornisyellows0upmarineGrandesto

August 22 2019

8095 c490 500
Lars Gustafsson (przełożył Zbigniew Kruszyński)
Reposted fromciarka ciarka viamarkovitsh markovitsh

August 21 2019

0131 bef6 500
Reposted frompunisher punisher viadygoty dygoty
2297 ced2 500
Reposted frommirosia mirosia viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl