Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

7510 d190
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakatastrofo katastrofo
1201 3f76 500
Reposted byOnlyGreen OnlyGreen

July 07 2019

∆ where two and two always makes up five. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover
1249 4cb6 500
2131 ba5b 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaAmericanlover Americanlover

July 02 2019

0328 6bd6
( :
Reposted fromcarmenluna carmenluna viayanek yanek
0624 8ae9 500
Reposted frominto-black into-black viamarkovitsh markovitsh
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viamarkovitsh markovitsh
0610 df4b 500
Reposted bytobecontinuedvongoogenirefuCykcykcykciarkainsanedreamerhormezazembataniedoskonaloscmr-absentiasrcemojekagelintroweirdsshittynothingiseverythingoxygeniumhavingdreamsbarszczowaspecialneedsfeatherrshillenyaNoirBlancabeillemalinowowainnocencjabesomeoneelsedunjazadagiselleniedoskonaloscJessSilenteofbitchesandbutterfliesfreskalaparisiennewikszel-kaktusmyszkaminnie48hrsmikimototoffifeeiblameyoukatastrofoshabbadooniedobrzewapluecontigosoupeterSilentForestinto-blackjeschgeikariprzerwanakaweskillzmcflycarmenlunabodyinthegardenbeatravelernotatouristkurwajegomacdivizielony-rowerMrCoffeAnnjujedriqnaiwnablanka

June 28 2019

7537 0e57 500

June 24 2019

June 20 2019

0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaretro-lover retro-lover
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viaahuramazda ahuramazda
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
William S. Burroughs and Ginger.
"Like all pure creatures, cats are practical."
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
"Czytać należy intensywnie. Czasami powinieneś czytać z intensywnością większą od tej, z jaką pisano tekst, który czytasz. Czytać należy gorliwie, z pasją, z uwagą i bezlitośnie. Autor może paplać, lecz ty czytaj rozumnie; każde słowo, jedno po drugim, tam i z powrotem, wsłuchując się w książkę, wypatrując śladów, które prowadzą w gąszcz, uważając na tajemnicze sygnały, które sam autor mógł przeoczyć, gdy kroczył naprzód w puszczy swojego dzieła. Nigdy nie należy czytać lekceważąco, od niechcenia, jak ktoś, kogo zaproszono na królewską ucztę, a on tylko dłubie końcem widelca w potrawach. Czytać trzeba elegancko, wielkodusznie. Czytać należy tak, jakbyś w celi śmierci czytał ostatnią książkę, którą ci przyniósł strażnik więzienny. Czytać trzeba na śmierć i życie, bo to największy ludzki dar. Pomyśl: tylko człowiek umie czytać. ” 
- Sándor Márai

June 13 2019

6267 69f3 500

reygram:

shesgotwhatittakes:

shesgotwhatittakes:

While cleaning out my room I found a paper that my therapist gave me some time ago to deal with obsessive and intrusive thoughts. Sorry the paper is a little crinkled and stained, but I figured I’d post it in hopes that it will help someone like it helped me.

Here it is again with text for anyone who can’t see the picture

 • That thought isn’t helpful right now.
 • Now is not the time to think about it. I can think about it later.
 • This is irrational. I’m going to let it go.
 • I won’t argue with an irrational thought.
 • This is not an emergency. I can slow down and think clearly about what I need.
 • This feels threatening and urgent, but it really isn’t.
 • I don’t have to be perfect to be OK.
 • I don’t have to figure out this question. The best thing to do is just drop it.
 • It’s OK to make mistakes.
 • I already know from my past experiences that these fears are irrational.
 • I have to take risks in order to be free. I’m willing to take this risk.
 • It’s OK that I just had that thought/image, and it doesn’t mean anything. I don’t have to pay attention to it.
 • I’m ready to move on now.
 • I can handle being wrong.
 • I don’t have to suffer like this. I deserve to feel comfortable.
 • That’s not my responsibility.
 • That’s not my problem.
 • I’ve done the best I can.
 • It’s good practice to let go of this worry. I want to practice.

YOU ARE NOT YOUR INTRUSIVE THOUGHTS.

Reposted fromeemanee eemanee viamarkovitsh markovitsh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl