Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

"Wierzymy, że wszelka prawda jest piękna, bez względu na to jak ohydne posiada oblicze.
Przyjmujemy wszystko w naturze bez zastrzeżeń.
Wierzymy, że szorstka prawda zawiera w sobie więcej piękna niż najbardziej pociągające kłamstwo, a wszystko co z ziemią związane - więcej poezji niż wszystkie wytworne salony Paryża razem wzięte.
Wierzymy, że ból jest dobry, ponieważ płynie z najgłębszych pokładów duszy, wierzymy, że płeć jest piękna, choćby się objawiła w dziewczynie ulicznej i alfonsie.
Przenosimy charakter ponad brzydotę, ból ponad piękno, a twardą okrutną rzeczywistość ponad całe bogactwo Francji.
Przyjmujemy życie w całości, bez moralnych osądów.
Uważamy dziewczynę uliczną za tak samo dobrą jak hrabina, dozorcę domu cenimy na równi z generałem, chłopa na równi z ministrem, albowiem oni wszyscy mają miejsce na ziemi i są wpleceni we wzorzystą tkaninę życia."

Irving Stone "Pasja życia"
8596 fe8c
2682 32d7
Reposted fromthegirl thegirl viabrakperspektyw brakperspektyw

Wszyscy są popieprzeni. Nie ma zwycięzców. Jeśli nawet ktoś wygląda na zwycięzcę, to tylko złudzenie. Wszyscy uganiamy się za czymś, a tymczasem nie ma nic. I tak dzień w dzień. Ciągła walka o przetrwanie. Mizerny cel, skoro Pani Śmierć nie ominie nikogo.

— Bukowski
Reposted bybiiancaMatijaszek

February 21 2018

Play fullscreen
Well, there's three people
In the mirror
And I'm wondering
Which one of them I should choose.
But I can't keep from laughing
Spitting out these three hundred m.p.h.
Outpour blues
Reposted byshitsuri shitsuri

February 16 2018

7397 7980 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
0316 dce5
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
Play fullscreen
What have I become
My sweetest friend
Everyone I know
Goes away in the end

And you could have it all
My empire of dirt
I will let you down
I will make you hurt

If I could start again
A million miles away
I will keep myself
I would find a way
Reposted byflesz flesz

February 12 2018

Admit it. You aren’t like them. You’re not even close. You may occasionally dress yourself up as one of them, watch the same mindless television shows as they do, maybe even eat the same fast food sometimes. But it seems that the more you try to fit in, the more you feel like an outsider, watching the “normal people” as they go about their automatic existences. For every time you say club passwords like “Have a nice day” and “Weather’s awful today, eh?”, you yearn inside to say forbidden things like “Tell me something that makes you cry” or “What do you think deja vu is for?”. Face it, you even want to talk to that girl in the elevator. But what if that girl in the elevator (and the balding man who walks past your cubicle at work) are thinking the same thing? Who knows what you might learn from taking a chance on conversation with a stranger? Everyone carries a piece of the puzzle. Nobody comes into your life by mere coincidence. Trust your instincts. Do the unexpected. Find the others…
5267 ff1b
Reposted fromabeille abeille viamaryjanejanis maryjanejanis

February 09 2018

On six-six-six six I was little, I didn't know
shit and on seven-seven-seven seven
eleven years later, still don't know any better
by eight-eight-eight eight, it's way too late for me change.

And by nine-nine-nine nine
I hope I'm sittin' on the back porch drinkin' red wine
singin' ohh french fries with pepper!
Ohh french fries with pepper!
— morphine
0254 a19a
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viagotarina gotarina
7594 7434 500

aprillikesthings:

kearunning:

coolthingoftheday:

Bonsai apple tree growing a full-sized apple.

A perfect balance of extremely impressive and completely ridiculous.

Apple trees are DETERMINED. My parents planted a twig of an apple tree, and that first year it grew one apple. And the whole thing was bent over from the weight of it. It had one job and by God it was gonna do it.

Reposted fromscarlet-void scarlet-void viafelicka felicka

January 29 2018

January 26 2018

January 25 2018

6149 1b7b 500
Reposted byolvidealmostloverSenyianecropixiekalesony-dziadkagnoccooczykociezwariowalammolotovcupcakeRekrut-KadremdicoZoonk11satyraMakeMePurrmef2106strzepyCiupus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl